ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВЗЕТИТЕ МЕРКИ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПО ПОВОД ПАДНАЛИТЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ИНТЕНЗИВНИ ВАЛЕЖИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА

През м. септември 2014 г. на територията на област Монтана преминаха интензивни валежи, които доведоха до повишаване нивото на язовир...

Don't Miss It

Recommended